Närvaro

För fokus på här och nu. För möjlighet att investera mesta möjliga av befintlig erfarenhet och kompetens för resultat utöver förväntningarna.

Medvetenhet

För förståelse för situation, sammanhang och förutsättningar. För bästa val av strategi och bästa bemötande av varje enskild situation. För insikt om och tilltro till den egna förmågan.

Potential

Höj prestandan! Använd befintliga resurser på bästa möjliga sätt. Frigör individens och organisationens potential, åstadkom mer och få mer tillbaka.

Vi utvecklar företag, organisationer och individer genom coaching, handledning och föreläsning.

Våga satsa!

Med fokus på rätt saker och med värdefull kommunikation* tar vi oss an utmaningen att åstadkomma mycket mer och hela tiden bli bättre genom att använda mer av befintlig potential.
Ta reda på vad UpUp&Away innebär för er. Kontakta oss på kontakt@upupandaway.se.

*Värdefull kommunikation = medvetet valt språk och vald attityd som leder till uppsatt mål.